Συστήματα παλαιού τύπου (legacy systems) & μικροκονσόλες